Reparasjoner på kjøretøy og EU-kontroll kan som hovedregel bare utføres av godkjente verksteder og kontrollorgan.

Du kan bruke "Finn godkjent verksted" for å finne et godkjent bilverksted som utfører arbeid på kjøretøy eller et godkjent kontrollorgan som utfører EU-kontroll

Slik søker du 

Du kan velge å filtrere søket ditt etter fylke, eller å gjøre søk basert på stedsnavn, adresse, eller navn på verkstedet.

For å filtrere på fylke, start med å skrive navnet på fylket i venstre kolonne, og klikk på fylket som kommer opp automatisk. For å gjøre søk etter stedsnavn, adresse, eller navn på verksted, skriv inn tekst i feltet til høyre.  

Oversikten oppdateres en gang i døgnet. 

Slik begrenser du søkeresultatet

Du kan begrense søket ditt etter hva slags type arbeid du trenger å få utført. Velg mellom service/reparasjon, EU-kontroller eller arbeid på fartsskriver. NB: Resultatet viser også verksteder som er godkjent for bare ett av søkene, selv om man har haket av for to typer arbeid.

Hvis du velger service/reparasjon eller EU-kontroll, får du også mulighet til å velge tillatt totalvekt på kjøretøyet ditt. Når du har lagt inn totalvekt, vil utvalget av verksteder passe til kjøretøyet ditt.

Slik gjør du et avansert søk

Du kan også gjøre et avansert søk i konkrete godkjenningskategorier, hvis du for eksempel er ute etter å finne et bilskadeverksted.

Merk at når du huker av for flere godkjenninger, vil du få treff på verksteder/kontrollorgan i søket som har en eller flere av de godkjenningene du valgte.

Her finner du mer informasjon om de ulike godkjenningene for kontrollorgan (Lovdata) og godkjenningene for verkstedene (Lovdata). 

Har du innspill eller spørsmål?

Driver du et verksted/kontrollorgan?

Som verksted og kontrollorgan kan du selv oppdatere kontaktinformasjonen din i tjenesten «Finn godkjent verksted». Her finner du mer informasjon for verkstedbransjen

Bruk av data

Deling og viderebruk av dataene i tjenesten «Finn godkjent verksted» er tillatt så lenge Statens vegvesen oppgis som kilde. Dataene må ikke fremstilles på en uriktig eller villedende måte.

Her kan du lese mer om vilkårene i Norsk lisens for offentlige data (NLOD).

Forklaringer til rapporten

Du kan enkelt laste ned en CSV-fil fra tjenesten. I tabellen nedenfor, får du mer informasjon om de ulike kategoriene for verksteder og kontrollorgan.

Tekst i CVS-fil:

Kjøretøyverksteder:

BILVERKSTED01

Bilverksted 01(≤ 3500kg unntatt motorsykkel, moped, traktor og reparasjoner av omfattende skader)

BILVERKSTED01B

Bilverksted 01 (≤7500kg m/ hydrauliske bremser, unntatt motorsykkel, moped, traktor og reparasjoner av omfattende skader)

BILVERKSTED02

Bilverksted 02 (fra 3501 til og med 7500 kg, unntatt motorsykkel, moped, traktor og reparasjoner av omfattende skader)

BILVERKSTED03

Bilverksted 03 (over 7500 kg, unntatt motorsykkel, moped, traktor og reparasjoner av omfattende skader)

MOTORSYKKELOGMOPED

Motorsykkel- og mopedverksted (arbeid på motorsykler og mopeder, herunder tre- og firehjuls motorsykler og mopeder)

HJULUTRUSTNING

Hjulutrustningsverksted (arbeid på kjøretøys hjulutrustning, inkludert dekk, slange, hjul, hjuloppheng, drivaksel/drivakselledd, hjulbrems og styring)

PABYGGER

Påbyggerverksted (påbyggings-, oppbyggings- og ombyggingsarbeid på kjøretøy i samsvar med kjøretøyfabrikantens anvisninger)

TRAKTOR

Traktorverksted (arbeid på traktor og motorredskap som er konstruert for en hastighet på 40 km/h eller mer, tilhenger til traktor eller motorredskap samt tilhengere med bremseanlegg)

Tekst i CVS-fil:

Fartsskriververksted

FARTSSKRIVER

 

ALKOLÅS

Fartsskriververksted (montere, aktivere, kalibrere, kontrollere og reparere fartsskrivere og tilhørende komponenter)

Alkolåsverksted (montere, kalibrere, kontrollere og reparasjoner alkolås)

 Tekst i CVS-fil:

 Særlig arbeidstillatelse

LYSUTSTYR

Arbeid på lysutstyr (bytte av lys, lykter lykteinnsatser og lykteglass, og kontroll og justering av lys)

HJUL

Arbeid på hjul (omlegging av dekk og slanger, lapping av slanger, plugging av slangeløse dekk)

HENGERESPALOPSBREMSEANLEGG

Arbeid på bremseanlegg på lette tilhengere (arbeid på tilhengers bremseanlegg som kan trekkes av kjøretøy med tillatt totalvekt ikke over 3 500 kg)

EKSOSANLEGG

Arbeid på eksosanlegg (reparasjon, demontering og montering av eksosrør, lyddempere og komponenter i eksosanlegget med tilhørende rensesystem)

BILGLASS

Arbeid på bilglass (reparasjon, demontering og montering av limt bilglass)

Tekst i CVS-fil

Kontrollorgan for PKK (EU-kontroll)

KONTROLLORGAN01

Kontrollorgan 01 (kontrollorgan for periodisk kontroll av kjøretøy med tillatt totalvekt 3 500 kg eller mindre)

KONTROLLORGAN01B

Kontrollorgan 01 (kontrollorgan for periodisk kontroll av kjøretøy med tillatt totalvekt 3 500 kg eller mindre, og særskilt godkjenning for kontroll av kjøretøy med tillatt totalvekt ikke over 7 500 kg og som er utstyrt med hydraulisk bremseanlegg)


KONTROLLORGAN02

Kontrollorgan 02 (kontrollorgan for periodisk kontroll av kjøretøy med tillatt totalvekt 7 500 kg eller mindre)

KONTROLLORGAN03

Kontrollorgan 03 (kontrollorgan for periodisk kontroll av kjøretøy med tillatt totalvekt over 7 500 kg)

KONTROLLORGAN04

Kontrollorgan 04 (kontrollorgan for periodisk kontroll av alle kjøretøy)

Sist oppdatert: