Reparasjoner på kjøretøy og EU-kontroll kan som hovedregel bare utføres av godkjente verksteder og kontrollorgan.

Du kan bruke «Finn godkjent verksted» for å finne et godkjent bilverksted som utfører arbeid på kjøretøy eller et godkjent kontrollorgan som utfører EU-kontroll

Slik søker du 

Du kan velge å filtrere søket ditt etter fylke, eller å gjøre søk basert på stedsnavn, adresse, eller navn på verkstedet.

For å filtrere på fylke, start med å skrive navnet på fylket i venstre kolonne, og klikk på fylket som kommer opp automatisk. For å gjøre søk etter stedsnavn, adresse, eller navn på verksted, skriv inn tekst i feltet til høyre.  

Oversikten oppdateres en gang i døgnet. 

Slik begrenser du søkeresultatet

Du kan begrense søket ditt etter hva slags type arbeid du trenger å få utført. Velg mellom service/reparasjon, EU-kontroller eller arbeid på fartsskriver. NB: Resultatet viser også verksteder som er godkjent for bare ett av søkene, selv om man har haket av for to typer arbeid.

Hvis du velger service/reparasjon eller EU-kontroll, får du også mulighet til å velge tillatt totalvekt på kjøretøyet ditt. Når du har lagt inn totalvekt, vil utvalget av verksteder passe til kjøretøyet ditt.

Slik gjør du et avansert søk

Du kan også gjøre et avansert søk i konkrete godkjenningskategorier, hvis du for eksempel er ute etter å finne et bilskadeverksted.

Merk at når du huker av for flere godkjenninger, vil du få treff på verksteder/kontrollorgan i søket som har en eller flere av de godkjenningene du valgte.

Her finner du mer informasjon om de ulike godkjenningene for kontrollorgan (Lovdata) og godkjenningene for verkstedene (Lovdata). 

Forklaringer til rapporten

Du kan enkelt laste ned en CSV-fil fra tjenesten. I tabellen nedenfor, får du mer informasjon om de ulike kategoriene for verksteder og kontrollorgan.

Informasjon om kategoriene for verksteder og kontrollorgan

Tekst i CVS-fil:

Godkjenningskategori og beskrivelse

BILVERKSTED01

Bilverksted 01

Godkjenningen gjelder: Alle typer arbeid på alle kjøretøy med tillatt totalvekt ikke over 3 500 kg.

Godkjenningen gjelder ikke: Arbeid på motorsykkel, moped og traktor eller reparasjoner av kjøretøy med omfattende skader.

BILVERKSTED01B

Bilverksted 01 

Godkjenningen gjelder: Arbeid på kjøretøy med tillatt totalvekt ikke over 7 500 kg og som er utstyrt med hydraulisk bremseanlegg.

Godkjenningen gjelder ikke: Arbeid på motorsykkel, moped og traktor eller reparasjoner av kjøretøy med omfattende skader.

BILVERKSTED02

Bilverksted 02

Godkjenningen gjelder: Alle typer arbeid på alle kjøretøy med tillatt totalvekt over 3 500 kg, men ikke over 7 500 kg. Godkjenningen gjelder også arbeid på tilhengere med tillatt totalvekt ikke over 3 500 kg (O1 og O2).

Godkjenningen gjelder ikke: Arbeid på motorsykkel, moped og traktor eller reparasjoner av kjøretøy med omfattende skader.

BILVERKSTED03

Bilverksted 03

Godkjenningen gjelder: Alle typer arbeid på alle kjøretøy med tillatt totalvekt over 7 500 kg. Godkjenningen gjelder også arbeid på tilhengere med tillatt totalvekt ikke over 3 500 kg (O1 og O2).

Godkjenningen gjelder ikke: Arbeid på motorsykkel, moped og traktor eller reparasjoner av kjøretøy med omfattende skader.

MOTORSYKKELOGMOPED

Motorsykkel- og mopedverksted

Godkjenningen gjelder: Alle typer arbeid, inkludert alle skadereparasjoner, på motorsykler og mopeder, herunder tre- og firehjuls motorsykler og mopeder.

SKADEVERKSTED01

Skadeverksted 01

Godkjenningen gjelder: Skadereparasjoner, med unntak av omfattende skader.

SKADEVERKSTED02

Skadeverksted 02

Godkjenningen gjelder: Alle skadereparasjoner, inkludert omfattende skader.

HJULUTRUSTNING

Hjulutrustningsverksted 

Godkjenningen gjelder: Arbeid på kjøretøys hjulutrustning, inkludert dekk, slange, hjul, hjuloppheng, drivaksel/drivaksel-ledd, hjulbrems og styring.

PABYGGER

Påbyggerverksted

Godkjenningen gjelder: Påbyggings-, oppbyggings- og ombyggingsarbeid på kjøretøy i samsvar med kjøretøyfabrikantens anvisninger.

TRAKTOR

Traktorverksted

Godkjenningen gjelder: Alle typer arbeid på traktor, motorredskap og tilhenger til traktor eller motorredskap, inkludert alle skadereparasjoner. Godkjenningen gjelder også arbeid på bremseanlegg på tilhenger med tillatt totalvekt ikke over 3 500 kg (O1 og O2).

FARTSSKRIVER

Fartsskriververksted

Godkjenningen gjelder: Arbeid på fartsskrivere og tilhørende komponenter.

ALKOLÅS

Alkolåsverksted

Godkjenningen gjelder: Arbeid på alkolås i kjøretøy.

LYSUTSTYR

Særlig arbeidstillatelse for arbeid på lysutstyr

Tillatelsen gjelder: Arbeid på lys, lykter, lykteinnsatser og lykteglass samt kontroll og justering av lys.

HJUL

Særlig arbeidstillatelse for arbeid på hjul

Tillatelsen gjelder: Omlegging av dekk og slanger, lapping av slanger, plugging av slangeløse dekk, pigging av dekk og avbalansering av hjul.

HENGERESPALOPSBREMSEANLEGG

Særlig arbeidstillatelse for arbeid på bremseanlegg på lette tilhengere

Tillatelsen gjelder: Arbeid på bremseanlegg på tilhenger med tillatt totalvekt ikke over 3 500 kg (O1 og O2).

EKSOSANLEGG

Særlig arbeidstillatelse for arbeid på eksosanlegg

Tillatelsen gjelder: Reparasjon og montering av eksosrør, lyddempere og komponenter i eksosanlegget med tilhørende rensesystem.

BILGLASS

Særlig arbeidstillatelse for arbeid på bilglass

Tillatelsen gjelder: Reparasjon og montering av limt bilglass.

MYKKAROSSERICAMPING

Særlig arbeidstillatelse for arbeid på mykkarosseri på campingbiler-/vogner

Tillatelsen gjelder: Arbeid på mykkarosseri (sandwichkonstruksjon) på campingbiler og campingvogner.

KONTROLLORGAN01

Kontrollorgan 01

Godkjenningen gjelder: Periodisk kontroll av kjøretøy med
tillatt totalvekt til og med 3500 kg. Godkjenningen gjelder ikke: traktor.

KONTROLLORGAN01B

Kontrollorgan 01

Godkjenningen gjelder: Periodisk kontroll av kjøretøy med
tillatt totalvekt til og med 3500 kg og kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 7 500 kg som er utstyrt med hydraulisk bremseanlegg. Godkjenningen gjelder ikke: traktor.

KONTROLLORGAN02

Kontrollorgan 02

Godkjenningen gjelder: Periodisk kontroll av kjøretøy med
tillatt totalvekt 3 501 kg til og med 7 500 kg og kontroll av tilhengere i kategori O1 og O2. Godkjenningen gjelder ikke: traktor.

KONTROLLORGAN03

Kontrollorgan 03

Godkjenningen gjelder: Tillatt totalvekt over 7 500 kg og kontroll av tilhengere i kategori O1 og O2. Godkjenningen gjelder ikke: traktor.

KONTROLLORGAN04

Kontrollorgan 04

Godkjenningen gjelder: Periodisk kontroll av alle kjøretøy unntatt traktor.

KONTROLLORGAN05

Kontrollorgan 05

Godkjenningen gjelder: Periodisk kontroll av traktor.

Har du innspill eller spørsmål?

Driver du et verksted/kontrollorgan?

Som verksted og kontrollorgan kan du selv oppdatere kontaktinformasjonen din i tjenesten «Finn godkjent verksted». Her finner du mer informasjon for verkstedbransjen

Bruk av data

Deling og viderebruk av dataene i tjenesten «Finn godkjent verksted» er tillatt så lenge Statens vegvesen oppgis som kilde. Dataene må ikke fremstilles på en uriktig eller villedende måte.

Her kan du lese mer om vilkårene i Norsk lisens for offentlige data (NLOD).