Informasjon for beninstasjoner og andre om bakgrunn og bruk av prissammenligningen Energipris per 100 km.

Samferdselsdepartementet har pålagt alle betjente energistasjoner å gjøre innholdet på nettsiden Energipris per 100 km tilgjengelig for sine kunder. Informasjonen skal være lett synlig og kan vises frem digitalt eller i papirformat.

Nettsiden har også kortadresse www.vegvesen.no/energipris

Hva er en energistasjon?

Departementet kaller bensinstasjoner for «energistasjoner»: «…et betjent salgssted for energikilder hvor forbrukerne har allmenn tilgang til et tilknyttet detaljhandelslokale». Forskriften gjelder for alle energistasjoner med et samlet årlig salg av bensin og diesel over to millioner liter.

Prissammenligningen viser fordelene med elbil

Norge er gjennom EØS-avtalen forpliktet til å innføre direktivene som ligger til grunn for forskrift om prissammenlikning på drivstoff og elektrisitet på energistasjoner (lovdata.no).

Hensikten med forskriften er at myndighetene ønsker at bilparken byttes ut fra å drives av fossilt brennstoff til elektrisitet, og slik bidra til det grønne skiftet. Presentasjonen av prissammenligningen vil illustrere en av fordelene ved å bytte til nullutslippskjøretøy - det er langt billigere å «fylle tanken».

Siden oppdateres fire ganger i året

Prissammenligningen oppdateres med nye priser og forbruksdata fire ganger i året. Referansekjøretøy oppdateres én gang i året, sammen med første prisoppdatering hvert år. Oppdateringene skjer i midten av februar, mai, august og november.

Kontaktinformasjon for oppdatering

Vi kan sende dere en melding når vi oppdaterer nettsiden. Slik kan dere sørge for å oppdatere oppslaget i butikken. Bruk helst en adresse som følger energistasjonen, ikke deg som privatperson.

Verktøytips