Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag om bestemmelser som implementerer de deler av endringsdirektiv 2015/719/EU som skal inntas i forskrift om bruk av kjøretøy kapittel 5.

Endringene som skal implementeres er

  • økt største tillatt totalvekt for enkelte motorvogner som bruker alternativt drivstoff
  • økt største tillatt totalvekt for 2-akslet buss uavhengig av drivstofftype
  • særlige regler for transport av 45-fots containere i intermodal transport
  • justering av ordlyden i breddebestemmelsene for temperaturregulerte kjøretøy

Høringen omhandler også forslag om å forskriftsfeste adgangen til å transportere 45-fots containere med sidelastere.