Gjelder ny miljøforordning etter EØS-avtalen vedlegg II.

Vegdirektoratet sender med dette forslag til endring i bilforskriften på offentlig høring.

EU har vedtatt en ny forordning som Norge etter EØS-avtalen er pålagt å implementere.