Høringen gjelder forslag til endring av yrkestransportforskriften for å etablere et register over de kjøretøy som et vegtransportforetak benytter.

Vegdirektoratet sender på vegne av Samferdselsdepartementet forslag til endring i forskrift av 26. mars 2003 nr. 401 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportforskriften) på offentlig høring. Bakgrunnen for forslaget er begrunnet i etableringen av et nasjonalt risikoklassifiseringssystem for vegtransportforetak.

Du kan laste ned høringsbrevet og vedlegg i PDF-format nedenfor.