Endringer i flere godkjenningsforskrifter for kjøretøy for å kreve gebyr ved manglende fremstilling av kjøretøy til bestilt time for hallkontroll.

Vegdirektoratet foreslår endringer i bilforskriften § 20, motorsykkelforskriften § 19, traktorforskriften § 20, kjøretøyforskriften § 1-14 og forskrift om amatørbygde kjøretøy § 8 slik at man kan kreve gebyr dersom en kunde har bestilt time, men unnlater å fremstille et kjøretøy for kontroll. Gebyr vil ikke kreves dersom timen er avbestilt senest nest siste virkedag for dato for timen. Høringen inneholder også informasjon om nye rutiner for forskuddsbetaling av time. 

Gebyr for manglende fremstilling av kjøretøy skal søke å redusere antall timer som står ubenyttet. Dette vil føre til en bedre ressursutnyttelse ved Statens vegvesens trafikkstasjoner, og også korte ned ventetiden noe.