Endringer kravene til energimerking av utstilte biler.

Vesentlige endringer i forslag til endringsforskriften:

  • Krav om å oppgi NOx-verdier (i tillegg til drivstofforbruk og CO2-utslipp) på energimerke mv.
  • Krav om at alt av forbruks- og utslippsverdier angis etter WLTP-standard.
  • Regulering av fjernsalg (salg over internett).
  • Nasjonalt unntak for nullutslippsbiler hva gjelder energimerke og unntak for øvrige reguleringer for virksomheter som bare utstiller nullutslippsbiler.
  • Ny beregningsmåte for overtredelsesgebyr (fra fast beløp til individuell utmåling med øvre ramme).
  • Omlegging av klageordningen (fra tingrettene til Vegdirektoratet for klage på ilagt overtredelsesgebyr).

Last ned høringsdokumentene

Send inn høringsinnspill

* Obligatoriske felter

Jeg svarer på vegne av en

Kontaktperson

Ikke skriv sensitive personopplysninger i skjemaet. Innholdet blir sendt ukryptert som e-post til Statens vegvesen.

 

Statens vegvesen behandler opplysningene i tråd med personvernerklæringen.

Vedlegg

Hvis du vil legge ved flere filer, må du holde inne Ctrl-tasten (på PC) eller Command-tasten (på Mac) når du markerer de filene du vil legge ved.
 
Husk at vedleggene må være under 10 MB.