Forordning 2017/78 gjelder administrative bestemmelser for EF-typegodkjenning av kjøretøy med hensyn til 112-baserte innebygde eCall-systemer, og gir i tillegg føringer for datasikkerhet og personvern ved bruk av slike systemer.

For øvrige detaljer og ikrafttredelse, se vedlagte høringsnotat.