Prosjektering av tunneler på offentlig veg skal gjennomføres i henhold til vegnormal N500 Vegtunneler. Elektriske anlegg skal prosjekteres i henhold til vegnormal N601 Elektriske anlegg.

Prosjekteringen starter med å sikre at alt nødvendig grunnlagsmateriale for prosjektering er tilgjengelig, se liste fra forprosjektet. Man må avklare behovet for eventuelle supplerende undersøkelser og dokumentasjon.

Alt grunnlagsmateriale skal samles til et komplett prosjekteringsgrunnlag. Videre skal løsninger prosjekteres og dokumenteres for å sikre at sikkerhet og teknisk standard er ivaretatt. Dokumentasjon og videre produksjonsunderlag skal videre utarbeides og kvalitetssikres slik at den sikrer riktig utførelse og nødvendig dokumentasjon til forvaltningen.

Planlegging og prosjektering av vegtunneler