Type vegutstyr:
Vegrekkverk
Produsent:
Tertu
Leverandør:
Vik Ørsta
CE-merking:
1826-CPR-09-02-06-DR3
Hovudkomponent material:
Rør-/ellipseprofil
Stolpeavstand/elementlengde:
2 m
Styrkeklasse:
N2
Arbeidsbreiddeklasse:
W5 ≤ 1,7 m
Skadeklasse:
A
Arbeidsbreidde:
1,7 m
Deformasjonsbreidde:
1,5 m
Rekkverksbreidde:
0,36 m
Rekkverkshøyde:
0,755 m
Merknader:
Godkjent til bruk på veg med oppholdsareal eller transportåre ikke nærmere enn 15 meter utenfor rekkverk.
Sist oppdatert: