Statens vegvesen tilrettelegger for innovasjon og bruk av ny teknologi. Målet er å gjøre ferjedriften enda mer miljøvennlig.

Med hydrogendrift på ferjesambandet mellom Bodø og Lofoten tar vi enda et stort skritt i retning av nullutslipp, både for ferje og annen industri, i Norge og resten av verden.

Hydrogenkontrakter. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Hjelmeland–Nesvik–Skipavik

Drivstoff: MS Nesvik er helelektrisk. MF Hydra er hydrogenelektrisk, med krav om minimum 50 prosent hydrogen i løpet av 2022.

Kontraktsperiode: 15. april 2021–28. februar 2031

Kontraktssum: 1.151.858,– kroner

Kapasitet: To ferjer med plass til 80 personbiler, 299 passasjerer og 8 vogntog

Hydrogenkontrakt Bodø–Røst–Værøy–Moskenes

Drivstoff: Krav om minimum 85 prosent hydrogen fra første dag i ny kontrakt, 1. oktober 2025

Kontraktsperiode: 1. oktober 2025–30. september 2040

Kontraktssum: 4.979.344,– kroner

Kapasitet: På de to ferjene som går hele året, skal det være plass til minimum 120 personbiler, 399 passasjerer og 12 vogntog. På sommeren settes det inn to ekstra ferjer. Disse skal ha plass til minimum 120 personbiler, 399 passasjerer og 10 vogntog. Sommerperioden utvides i forhold til dagens kapasitet.

Status for miljøvennlige riksvegferjer

Moss–Horten

75 prosent elektrisk i løpet av 2022.

Hjelmeland–Nesvik–Skipavik

MS Nesvik er helelektrisk. MF Hydra på 50 prosent hydrogen i løpet av 2022.

Mortavika–Arsvågen

Går på LNG – flytende naturgass som har lavere utslipp enn diesel .

Halhjem–Sandvikvåg

Går på LNG – flytende naturgass som har lavere utslipp enn diesel.

Lavik–Oppedal

MF Ampere, verdens første helelektriske fartøy, utgjør en tredjedel av produksjonen. Det vil 33 prosent elektrisk per i dag. Mest sannsynlig krav om nullutslipp for alle fartøy i neste kontrakt, fra 1. januar 2025.

Vangsnes–Hella–Dragsvik

80 prosent strøm i løpet av 2022.

Mannheller–Fodnes

80 prosent elektrisk.

Anda–Lote

95 prosent elektrisk.

Volda–Folkestad

95 prosent elektrisk i løpet av 2022.

Solavågen–Festøya

95 prosent elektrisk i løpet av 2022.

Molde–Vestnes

Fra 1. juli 2022 skal to av fartøyene i sambandet Molde–Vestnes driftes på minimum 95 elektrisk. De to øvrige fartøyene skal kunne motta strøm fra land, men kan i tillegg benytte seg av andre energikilder som LNG, biodiesel (utslippsfri), biogass (utslippsfri) eller en valgfri kombinasjon av disse.

Halsa–Kanestraum

95 prosent elektrisk i løpet av 2022.

Bodø–Røst–Værøy–Moskenes

Minst 85 prosent hydrogen fra 1. oktober 2025.

Bognes–Lødingen

90 prosent elektrisk fra 1. januar 2024.

Bognes–Skarberget

90 prosent elektrisk fra 1. desember 2022.

Drag–Kjøpsvik

90 prosent elektrisk fra 1. desember 2022

Ferje