Restkjøretøy er kjøretøy som står på lager og ennå ikke er registrert for bruk når nye krav til kjøretøy trer i kraft.

For kjøretøy som ikke tilfredsstiller de nye kravene er det gitt en unntaksbestemmelse som sier det er mulig å selge og registrere restkjøretøy for bruk i Norge dersom de er EF-typegodkjente

Søk om å registrere restkjøretøy 

Som fabrikant eller importør kan du søke om å registrere restkjøretøy. Slike søknader sendes til oss på 

Søknaden skal inneholde:

  • Hvilke(n) type(r) kjøretøy som omfattes.
  • Antall kjøretøy som søkes registrert, med oversikt over understellsnummer.
  • Typegodkjenningsnummer.
  • Henvisning til nye krav eller direktiv som medfører at kjøretøyene blir restkjøretøy.
  • Oversikt over antall registrerte kjøretøy av samme type(r) siste tolv måneder eller siste kalenderår.

Ulike type kjøretøy

Unntaksbestemmelsen om restkjøretøy er tidsbegrenset, antallsbegrenset og forskjellig avhengig av type kjøretøy: