Startår 2008
KontaktpersonNB! Husk å velge valget «LDAP» i første skjermbilde

Logg inn på Vegvær

Glemt passord

Bakgrunn for prosjektet

Legge til rette for optimal utnyttelse av værinformasjon fra Statens vegvesens værstasjoner. Ønsker å sikre god fremkommelighet, økt trafikksikkerhet og redusert miljøbelastning.

Prosjektets mål

Lage et system for innsamling, lagring og tilgjengeliggjøring av værdata og prognoser relatert til veg. Prosjektets målgruppe er entreprenører som drifter veier for Statens vegvesen.