Førerkortet, EØS-modell 4 (N7), er i produksjon fra 1. september 2022. Førerkortet er felles for begge målformer, bokmål og nynorsk.

Førerkortets format, materiale og layout er fastsatt av EU, mens den grafiske utformingen er nasjonal.

Førerkort for lette førerkortklasser (AM, A1, A2, A, B1, B, BE, S og T) er gyldig i inntil 15 år fram til du fyller 80 år. Førerkort for tunge førerkortklasser (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D og DE) er gyldig i inntil 5 år fram til du fyller 70 år.

Utløpsdatoen for selve førerkortet står på kortets framside. Vær oppmerksom på at datoen gjelder klassen med lengst gyldighet dersom førerkortet inneholder flere klasser.

Dato for førstegangserverv og utløpstid for hver enkelt førerkortklasse står på baksiden av førerkortet. Det er utløpsdatoene på baksiden som regulerer hvor lenge du har lov å kjøre.

Alle førerkortklassene, med unntak av de som står i kursiv, gir internasjonale førerrettigheter. Klasser som er satt i kursiv (S og T) gjelder kun for kjøring i Norge.

Førerkortets framside

Førerkortets framside skal ha rosa bakgrunn. «Førerkort» skal være oversatt til de øvrige EØS-lands språk og stå med rosa skrift nederst på førerkortet.

Personopplysningene som er unike for hvert førerkort, skal stå med sort skrift i nummerert rekkefølge.

Førerkortets framside skal inneholde opplysninger som er spesifikke for det utstedte førerkortet, nummerert på følgende måte:

 1. Innehaverens etternavn
 2. Innehaverens fornavn og eventuelt mellomnavn
 3. Innehaverens fødselsdato. Fødested angis i førerkortregisteret, men angis på førerkortblanketten med en strek.
 4. a) Førerkortets utstedelsesdato
  b) Førerkortets utløpsdato. Hvis førerkortinnehaveren har flere førerkortklasser og disse har ulik utløpsdato, er det gyldig til datoen for den klassen som har lengst gyldighet som er påført.
  c) Navnet på utstedende myndighet (Statens vegvesen)
  d) Referansenummer (fødselsnummer)
 5. Førerkortets nummer
 6. Sort-hvitt-fotografi av innehaveren
 7. Innehaverens underskrift
 8. (Adresse – benyttes ikke i Norge)
 9. Førerkortklasser. Nasjonale klasser trykkes med kursiv.

Førerkortklassene i felt 9 på forsiden tilsvarer tyngste førerkortklasse i hver kategori. Felt 9 på kortets bakside angir også underliggende klasser og gir fullstendig oversikt over hvilke førerkortklasser innehaveren har. På baksiden framgår det hvor lenge man har førerrett i de ulike klassene.

EØS-modell 4, førerkortets framside.
EØS-modell 4, førerkortets framside. Foto: Statens vegvesen

Førerkortets bakside

Førerkortets bakside gir oversikt over samtlige førerkortklasser, dato for førstegangserverv og utløpsdato for hver enkelt førerkortklasse.

På kortets høyre side er det forklaringer til nummererte opplysninger i førerkortet på bokmål og nynorsk (vertikalt).

Datoene i tabellen på førerkortets bakside påføres i formatet dato.måned.år (DD.MM.ÅÅ). Dette er angitt i rosa skrift øverst i kolonne 10 og 11.

Førerkortets bakside skal inneholde opplysninger som er spesifikke for det utstedte førerkortet, nummerert på følgende måte:

9. Symboler som viser førerkortklassen som innehaveren har rett til å føre. Nasjonale klasser trykkes med kursiv.

11. Utløpsdato for gyldighet i hver førerkortklasse.

12. Tilleggsopplysninger, bevis for kompetanse eller begrensninger i førerretten i kodeform bak den aktuelle førerkortklasse. Se kodene i førerkortforskriften vedlegg 4. Dersom en kode gjelder for alle de utstedte førerkortklasser, kan den stå i felt 12 under tabellen.

13. Plass for administrative merknader fra vertslandets side hvis innehaveren får fast bopel i et annet EØS-land.

Baksiden skal ha rosa bakgrunn, og riksvåpenet inngår.

EØS-modell 4, førerkortets bakside.
EØS-modell 4, førerkortets bakside. Foto: Statens vegvesen

Hvordan sjekke førerkortet

Når du kontrollerer EØS-modell 4, sjekker du bilde, personalia og førerkortklasser på førerkortets framside.

Vær spesielt oppmerksom på at felt 9 på førerkortets framside kan inneholde førerkortklasser hvor gyldigheten har utløpt. Det er derfor viktig å kontrollere førerretten på førerkortets bakside og utløpsdatoer der (felt 11) og eventuelle utvidelser og begrensninger (felt 12).

Det er viktig å merke seg at lette kjøretøyklasser aldri har lenger gyldighetsdato enn 15 år fra dato angitt i felt 4a. For tunge kjøretøyklasser er maksimal gyldighet 5 år. Etter siste klasse i felt 9 skal det være en horisontal strek.

Slik kontrollerer du om førerkortet er ekte uten hjelpemidler

Det finnes mange muligheter for å kontrollere om førerkortet er ekte selv uten spesialutstyr. De ulike sikkerhetselementene dekker ulike deler av førerkortets fram- og bakside.

Framside

 • Nasjonalt symbol. Det nasjonale symbolet N i en ellipse er trykket i optisk variabelt blekk (OVI). Dette gir en effekt hvor fargene skifter fra grønn til magenta (blanding av rødt og blått). Effekten oppstår når du ser på kortet i forskjellige vinkler i naturlig eller kunstig lys.
 • Sort tekst. Sjekk om den sorte teksten med personalia og førerrettigheter er enhetlig med god kvalitet. Dette kan gjøres ved å se på kortet i 45° vinkel fra alle 4 retninger (topp, bunn og begge sider) i god belysning. Under bildet av kunden på førerkortets framside skal fornavn, etternavn og førerkortnummer være gravert sammenhengende med mikroskrift flere ganger (eks. KARINORDMANN05221234561KARINORDMANN05221234561).
 • Bunnmønster over bilde. Sjekk om det rosa bunnmønsteret går inn i bildet.
 • Sjekk at det lille bildet i vinduet til høyre alternerer mellom bilde av innehaver og førerkortnummer ved å vippe førerkortet i horisontal akse.
 • Kontroller at det store og det lille bildet er likt med unntak av størrelse.
 • Et holografisk trykk skal være synlig nederste i høyre hjørne på det store bildet av førerkortets innehaver og dekke deler av bildet. Sjekk om trykket forandrer seg med endret betraktningsvinkel og lys.
 • Kontroller at venstre øvre hjørne har et transparent og et semitransparent felt. Nasjonalt symbol skal ligge i semitransparent felt.
 • Sjekk at kortet har et følbart og synlig sikkerhetsmønster i overflaten. Mønsteret har samme trapesutforming som beskrevet i profilhåndboken til Statens vegvesen.

Framside er lik bakside.

 • a) Stemmer nummeret i felt 5 på framsiden med nummeret i QR koden på baksiden? For å kontrollere dette sikkerhetselementet må man benytte en QR-kode leser.
  b) Stemmer bildet av personen i det lille bildet på baksiden med bildene på forsiden?
  c) Er det lille bildet i det transparente vinduet på baksiden av førerkortet speilvendt, men ellers identisk med førerkortets framside?
 • Relieff. Sjekk om relieff-mønsteret (relieffene = fine linjer i bølger på forsiden og baksiden og en rosett på baksiden) i kortet er godt synlig og følbart. Når en skraper med neglen, skal det lages en lyd.

Bakside

 • Sjekk at vinduet med bilde og det lille bildet over er omkranset med et semitransparent felt.
 • Sjekk at høyre øvre hjørne er transparent.