Se kravene knyttet til periodisk kjøretøykontroll (PKK).