Dataportalen har komplett oversikt over kva for data vi deler, korleis du kan få tilgang til dei, og kvar du finn nyheiter om dei.

Søk i datasetta vi deler (dataut.vegvesen.no)

Vi har blant anna

  • trafikkdata som vegmeldingar, reisetider, og bilete og video frå webkamera
  • værdata
  • køyretøyopplysningar
  • førarkortopplysningar
  • miljødata
  • parkeringsregister
  • statistikk frå trafikkdata og trafikkulykker

Format

Vi deler dei fleste dataa i formata XML, JSON og CSV. Vi deler også ein del data via GeoServer som støttar karttenestene WMS og WFS. Dette er data som er godt eigna for vidare bruk.

Avgrensingar

Visse datasett kan du berre få tilgang til ved å vende deg til Statens vegvesen. Då vil du finne meir informasjon om det på det enkelte datasettet.

Sist oppdatert:

Data og API