Porsgrunn–Telemarkskanalen–Dalen–Stavanger.

«Kanalruta» er 466 km lang og følger til dels skogsbilveier og mindre trafikkerte veger.

Terrenget på denne ruta er relativt kupert, så det anbefales å ha syklet en del i forkant. Det er også mulig å ta med sykkelen om bord i kanalbåtene som trafikkerer Telemarkskanalen. Det gir en flott opplevelse av landskapet og slusene.

Disse delstrekningene er skiltet:

  • Moheim-Porsgrunn
  • Ulefoss-Dalen
  • Dalen-Lysebotn
  • Lauvvik-Sandnes.

Delstrekningen Porsgrunn - Ulefoss er ikke skiltet, så her anbefales det å bli med kanalbåt (Telemarkskanalen).