Røros–Hardanger.

Sognefjellsvegen er 294 km lang.

Delstrekninger som er skiltet:

Otta-Lom