«Vegvesen trafikk» er ein mobilapp frå Statens vegvesen. Appen skal gi deg som sjåfør enkel tilgang til informasjon langs vegen på telefonen.

Få varsel om område du har lagra som dine favorittar. Teikn eit område i kartet, lagre og skru på varsel. I dag varslar vi mellom anna om stengde vegar, kolonnekøyring og viktige hendingar.

Her kan du laste ned appen Vegvesen trafikk:

Kva kan du bruke appen til?

Appen gir deg som er sjåfør, informasjon om kva som skjer, og kva du finn av informasjon langs vegane. Du kan sjå informasjon langs ei rute eller i eit område du teiknar opp i kartet.

Appen inneheld ei kartløysing frå Statens vegvesen.

Du kan bruke han til dette: 

 • Sjå kva som skjer nær deg basert på posisjonen din.
 • Se høgdegrenser i kartet.
 • Vise trafikkmeldingar, webkamera og verstasjonar.
 • Søkje opp ei rute og lagre ho som favoritt.
 • Teikne og lagre eit område i kartet, og få varslingar. 
 • Få rask tilgang til informasjon av bestemte typar ved å lagre dei som favorittar (til dømes trafikkmeldingar, pauseplassar og webkamera). 

Informasjonen som blir vist i kartet, er

 • vegarbeid
 • stengde vegar
 • viktige meldingar
 • pauseplassar
 • webkamera med bilete og video av ver- og køyretilhøve 
 • eigendefinerte grenser på køyretøyhøgde

Ei av dei viktigaste oppgåvene til Vegvesenet sin trafikk-app er å vise nyttig informasjon for deg som er tungbilsjåfør.

Du vil derfor også finne døgnkvileplassar, nokon med kamera og bileteattkjenning for å vise ledig kapasitet (tenesta blir utvida), og ein ruteplanleggjar som hjelper deg med å finne ei lovleg rute basert på høgdegrenser og bruksklassar. 

Bruksklassar inkluderer tømmertransport, modulvogntog med og utan sporingskrav, 12/100 spesialtransport og 12/65 mobilkran.

Last ned appen i dag!

Mobiltelefon med appen Vegvesen trafikk open.
Appen Vegvesen trafikk. Illustrasjon: Statens vegvesen