Fem konsulenter vil ha E134-oppdrag

— Fem konsulentselskaper kjemper om oppdraget med detaljreguleringsplanen for E134 Dagslett–E18 i Lier og Asker: Cowi, Norconsult, Rambøll, Sweco og Vianova.