Bygearbeidet starta sommaren 2021.

E134 er ei prioritert ferdselsåre mellom aust og vest. Vêrforhold om vinteren kan vere harde og utfordrande, og av og til er det behov for å stenge vegen eller innføre kolonnekøyring. Ein kolonneoppstillingsplass med toalettanlegg vil vere ei stor betring for reisande i slike tilfelle. Oppstillingsplassen vil òg vere tilgjengeleg resten av året.

Det blir eit stort masseoverskot i samband med opparbeiding av kolonneoppstillingsplassen. Det er ønskeleg å nytta dette til utbetring av kurva ved Sveivihylen. Det vil bli utarbeidd reguleringsplan for denne vegomlegginga.

Her kommer kolonneoppstillingsplassen.
Her kommer kolonneoppstillingsplassen. Foto: Dag Rune Kvålen

Veg:
E134
Fase:
Byggefase
Kommunar:
Vinje
Fylke:
Telemark
Finansiering:
Stat
Totalkostnad:
30 mill.kr.
Oppstart:
Juni 2021
Antatt opna:
Hausten 2022

E134 Vågsli © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontaktar

Sigurd Wiberg

Prosjektleiar
Telefon:
95 24 29 30
E-post:

Dag Rune Kvålen

Byggeleiar
Telefon:
92 48 22 44
E-post:
Sist oppdatert: