BMO Entreprenør AS trenger lengre tid for forberedelser av rigging og omskilting, slik at anleggsstart blir i løpet av uke 44.

Planen var anleggsstart i uke 43. Nå blir det i stedet opprigging og forberedelser for entreprenør den uken. Disse arbeidene vil ikke påvirke trafikken.

Kart som viser planlagt omkjøring.
Kart som viser planlagt omkjøring. Kart: Statens vegvesen.

– Vi vil komme tilbake med informasjon om hvilken dag trafikken blir lagt om når dette er klart, sier byggeleder Håkon Ødegård Alstad.

Gammelosveien vil være omkjøringsvei for trafikken fra Trondheim og som skal vestover i retning Ørlandet og øyregionen når Bårdshaugbrua stenger i ett løp når vedlikeholdsarbeidene for brua starter.

Trafikken fra vest, altså fra Ørlandet og kystregionen, kan fortsatt bruke brua som tidligere, utenom et par kortere perioder hvor brua bli helt stengt. Da vil også denne trafikken ledes over Grønøra-området. Blålysetatene vil i hele anleggsperioden få benytte brua i begge kjøreretninger.

Frist for ferdigstilling av arbeidene er kontraktsfestet innen 1. oktober 2024.

Du kan lese mer om prosjektet, omkjøringen og arbeidene som skal gjøres på brua her:

Aktuelt for fylke: Trøndelag