Utbyggingsstrekningen går fra Gartnerløkka til Kolsdalen (like vest for CircleK stasjonene på Vesterveien). Animasjonen  er ikke oppdatert i henhold til endret reguleringsplan.

 

Presentasjonsvideo for vegprosjekt E39 Gartnerløkka–Kolsdalen i Kristiansand kommune. Videoen viser vegløsningen slik den ble regulert i 2015, og den er således ikke oppdatert med endringene i 2022. Video: Statens vegvesen.

E18/E39 Gartnerløkka–Kolsdalen