Planframlegget låg ute til offentleg ettersyn i perioden 16. oktober–30. november 2015. Under Last ned finn du vedteken plan.

E39 Myrmel–Lunde