Prosjektet skal legge til rette for framtidig behov for auka frekvens og kapasitet på ferjesambandet E39 Lavik–Oppedal. Frå 2026 vert det ny ferjekontrakt på sambandet og det vert planlagt for ei 4. ferje på sambandet. Liggekaien skal nyttast for nattligge for ferje som ikkje er i rute.

Veg:
E39
Fase:
Planfase
Kommunar:
Gulen
Fylke:
Vestland
Finansiering:
Stat
Totalkostnad:
82 millionar (2021-kroner)
Oppstart:
Hausten 2024
Antatt opna:
Våren 2026

E39 Oppedal ferjekai, etablering av liggekai © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontaktar

Oddvin Hov

Prosjektleiar
Telefon:
95 25 31 41
E-post:

Runa Aaland Eggum

Planleggingsleiar
Telefon:
95 75 61 06
E-post:
Sist oppdatert: