Arbeid på anlegget startar opp i januar 2022.

Prosjektet samordnar fleire trafikksikringstiltak på strekninga slik som forsterka vegoppmerking, sideterrengtiltak, breiddeutviding, kurveutbetring og tilrettelegging for veglys for å redusere møte- og utforkøyringsulukker.

Veg:
E39
Fase:
Ferdigstilt
Kommunar:
Sveio
Fylke:
Vestland
Lengde:
2800 meter
Omfang:
2800 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2018-2029
Totalkostnad:
I handlingsprogrammet er det sett av midlar blant anna til utbetring for forsterka vegoppmerking og utforkøyringstiltak på rute 4a E39. Kontraktssum delstrekning er 41,5 mill. kr.
Oppstart:
Januar 2022
Antatt opna:
Juni 2023

Prosjektområdet E39 Solheim–Bårvågsvatn. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontaktar

Steffi Bartel

Prosjektleiar
Telefon:
45 97 33 28
E-post:

Knut Stian Rimmereid

Byggeleiar
Telefon:
95 96 87 63
E-post:
Sist oppdatert: