Artikkelen er over eitt år gammal, og innhaldet kan vere utdatert.

I forbindelse med ny E39 Svegatjørn – Rådal skal det utføres omfattende arbeider i Nordåsvegen fra rundkjøringen ved Søråsbrua og til krysset ned mot Nordåsdalen fra tirsdag 20. april.

Arbeidene vil foregå i ulike faser og vil pågå i et halvår framover i tid (se kart).
På grunn av graving i fortau og vegbane må ett kjørefelt være stengt hele døgnet i hele arbeidsperioden, og lysregulering etableres.

Svegatjørn - Rådal - Nordås kart
Arbeider i Nordåsvegen vår 2021

 

Disse arbeidene skal utføres:

  • Etablere ny kantstein og reetablere fortau på østsiden av Nordåsvegen
  • Reetablere tre busslommer 
  • Fjerne refuger 
  • Etablere betongmur og betongrekkverk ved fortauet langs Bohus
  • Fjerne midlertidig innkjøring til Bohus og etablere permanent terreng
  • Rive spunt langs Nordåsvegen


Trafikanter må regne med venting og noe lengre reisetid på strekningen. Gang- og sykkeltrafikken på vestsiden forøkes å opprettholdes med normal avvikling. Arbeidene lengst sør i vegen blir avviklet med manuell dirigering for å unngå kø i Fanavegen. Fremkommelighet til kollektivtransport blir prioritert ved manuell dirigering.

Kontaktperson:

Espen Martinsen
Byggeleder Statens vegvesen
Mobil: 991 69 123

Det skal utføres arbeid fra rundkjøringen ved Søråsbrua og fram til krysset Nordåsvegen// Nordåsdalen.
Det skal utføres arbeid fra rundkjøringen ved Søråsbrua og fram til krysset Nordåsvegen// Nordåsdalen. Drone Foto: Hawkeye AS
Aktuelt for fylke: Vestland