Statens vegvesen og Volda kommune varslar om høyring og offentleg ettersyn av forslag til reguleringsplan for ny E39 mellom Volda og Furene.

Kunngjeringa er i samsvar med § 12-10 i plan- og bygningsloven.

Vi ber om å få sendt eventuelle merknader til planforslaget innan 18. august 2023 til Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer, eller pr. e-post til

Open kontordag og informasjonsmøte

Open kontordag:
Tid: torsdag 29. juni kl. 11-16
Stad: Kommunehuset, møterom Voldsfjorden

Ope informasjonsmøte:
Tid: torsdag den 29. juni kl. 18-20
Stad: kinosalen

På open kontordag kan grunneigarar og andre komme og stille spørsmål. Det er mogleg å ringe på førehand for å avtale tidspunkt. Under ope informasjonsmøte vil Statens vegvesen orientere om planforslaget slik det er lagt fram, samt vidare planprosess.

Spørsmål om planarbeidet kan rettast til:

Rolf Arne Hamre
Prosjektleiar Statens vegvesen
Tlf. 909 22 459,
E-post

Gisle Fossen
Planleggingsleiar, Statens vegvesen
Tlf. 97 51 18 92
E-post: gisle.fossen@vegvesen.no

Heidi Istad
Planleggar, Volda kommune
Tlf. 700 58 700
E-post: heidi.istad@volda.kommune.no

Aktuelt for fylke: Møre og Romsdal