Åpning 2. oktober 2015.

Fakta om E39 Harangen–Høgkjølen (PDF)

Vegprosjektet E39 fra Harangen til Høgkjølen i Sør-Trøndelag er en del av kyststamvegen fra Kristiansand til Trondheim. E39 vil trolig styrke sin betydning som nasjonal stamveg i årene framover. Bygging av ny trasé mellom Harangen og Høgkjølen vil gi kortere reisetid og mer trafikksikker veg enn dagens vegtrasé mellom Orkanger og Vinjeøra. Vegstrekningen er 10,4 km.

Foto: Statens vegvesen