E6 Helgeland består av tre delprosjekter

  • E6 Helgeland nord omfatter strekningen Korgen-Bolna. Ble tatt i bruk 7, november 2019.
  • E6 Helgeland sør omfatter strekningen Trøndelag grense-Korgfjellet. Ble tatt i bruk 26. november 2020. (Unntatt Kapskarmo–Svenningelv og Svenningelv-Lien, se lenke under)  
  • E6 Kapskarmo-Svenningelv-Lien omfatter bygging av ny E6 vest for tettstedene Trofors i Grane kommune. Kapskarmo-Svenningelv ble tatt i bruk oktober 2019. Siste del, Svenningelv - Lien, bygges nå.

Les også

Nå starter bygging av ny E6 forbi Trofors | Statens vegvesen

Store deler av E6 på Helgeland hadde så dårlig standard at det skapte problemer for trafikantene og påførte næringslivet store kostnader. Den dårlige standarden påvirket også trafikksikkerheten. Nå er det meste av utbyggingen utført, men noe etterarbeid og enkelte delprosjekt gjenstår fortsatt.

Hovedelementene i utbyggingspakken E6 Helgeland

  • Bygging og utbedring for til sammen 8,5 mrd. kroner (2021)
  • Strekningen er ca. 260 kilometer lang
  • Totalt bygger og utbedrer vi ca. 132 kilometer veg
  • Etter utbedring vil E6 være kortet inn med 6,2 kilometer
Mellom grensa til Nord-Trøndelag og Bolna på Saltfjellet i Nordland bygger og utbedrer Statens vegvesen over 130 kilometer europaveg. Video: Statens vegvesen.
Eg Helgeland Foto: Statens vegvesen

Veg:
E6
Fase:
Byggefase
Kommunar:
Grane, Rana, Vefsn, Hemnes
Fylker:
Nordland
Finansiering:
Stat, Bompenger
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2018-2029
Totalkostnad:
8,40 milliarder
Oppstart:
September 2015

E6 Helgeland © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontaktar

Bård Nyland

Prosjektleder
Telefon:
952 42 741
E-post:

Steinar Livik

Delprosjektleder
Telefon:
92 06 43 93
E-post:

Knut Haarvik

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
E-post:

Sist oppdatert: