E6 Helgeland består av fire delprosjekter

  • E6 Helgeland nord omfatter strekningen Korgen-Bolna. Ble tatt i bruk 7, november 2019.
  • E6 Helgeland sør omfatter strekningen Trøndelag grense-Korgfjellet. Ble tatt i bruk 26. november 2020. (Unntatt Kapskarmo–Svenningelv og Svenningelv-Lien, se lenke under)  
  • E6 Kapskarmo-Svenningelv-Lien er delvis bygget. Kapskarmo-Svenningelv ble tatt i bruk oktober 2019. Siste del, E6 fra Svenningelv til Lien, bygges nå i helt ny trase vest for tettstedet Trofors i Grane kommune.
  • E6 Trøndelag grense–Lille Majavatn er utlyst og det forvetnes at det kan inngås kontrakt i 2022 og at vegen kan stå ferdig i 2024.

Nyheter:

 

Store deler av E6 på Helgeland hadde så dårlig standard at det skapte problemer for trafikantene og påførte næringslivet store kostnader. Den dårlige standarden påvirket også trafikksikkerheten. Nå er det meste av utbyggingen utført, men noe etterarbeid og enkelte delprosjekt gjenstår fortsatt.

Hovedelementene i utbyggingspakken E6 Helgeland

  • Bygging og utbedring for til sammen 9,5 mrd. kroner (2022 kr)
  • Strekningen er ca. 260 kilometer lang
  • Totalt bygger og utbedrer vi ca. 142 kilometer veg
  • Etter utbedring vil E6 være kortet inn med 6,2 kilometer
Mellom grensa til Nord-Trøndelag og Bolna på Saltfjellet i Nordland bygger og utbedrer Statens vegvesen over 142 kilometer europaveg. Video: Statens vegvesen.
Eg Helgeland Foto: Statens vegvesen

Veg:
E6
Fase:
Byggefase
Kommunar:
Grane, Rana, Vefsn, Hemnes
Fylke:
Nordland
Finansiering:
Stat, Bompengar
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2018-2029
Totalkostnad:
9,5 milliarder (2022 kr)
Oppstart:
September 2015

E6 Helgeland © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontaktar

Bård Nyland

Prosjektleder
Telefon:
952 42 741
E-post:

Knut Haarvik

Assisterende kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
E-post:

Sist oppdatert: