Statens vegvesen har utarbeidet en reguleringsplan med konsekvensutredning av anbefalt E6-trasé mellom Stormyra på Øyjord og krysset ved Elvegårdselva, nedenfor Bjerkvik kirke.

Prosjektet er ikke omtalt i nasjonal transportplan og følgelig stilt i bero.

Vedtatte pandokumenter finner du på siden "Reguleringsplan for E6/E10 Stormyra–Bjerkvik".

Veg:
E6
Fase:
Planfase
Kommunar:
Narvik
Fylke:
Nordland
Lengde:
7000 meter
Omfang:
8000 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Ikkje omtalt

E6 Stormyra–Bjerkvik i Narvik kommune, Nordland © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Prosjektkontor Hålogalandsbrua, Rombaksveien 47, Narvik
Telefon:
917 93 391

Kontaktar

Hans Jack Arntzen

Prosjektleder
Telefon:
992 93 905
E-post:

Thore Jensen

Planleggingsleder
Telefon:
917 93 391
E-post:

Sist oppdatert: