Nye Tana bru vil få et helt spesielt lysdesign, som kan programmeres til å veksle gjennom døgnet og året med ulike farger og effekter.

Den trafikale lyssettingen vil også bli annerledes enn tradisjonelle lysmaster, ved at lyssettingen er integrert i rekkverkene.

Lysdesignerne Zenisk AS har laget videoen som viser lyssettingen. 

Den nye brua blir en skråstagsbru med asymmetrisk tårn og sentrisk kabelplan. Brua skal ligge 100 meter oppstrøms eksisterende bru. Eksisterende bru skal fjernes. Video: Zenisk AS.

E6 Tana bru