Hvilke prosjekter som skal benytte OPS-modellen blir avgjort av Stortinget.

I dag har Statens vegvesen tre OPS-prosjekter som planlegges/er under bygging, og tre fullførte som allerede er i drift.

Pågående OPS-prosjekter 

Fullførte OPS-prosjekter i drift

E39 Klett-Bårdshaug i Sør-Trøndelag fylke

  • Ny E39 mellom Klett og Bårdshaug (Orkanger) i Sør-Trøndelag ble som første OPS-strekning åpnet i juni 2005. 
  • Orkdalsvegen AS drifter strekningen fram til 1. september 2030.
  • Les om prosjektet (PDF)
  • For mer informasjon: Orkdalsvegen AS, tlf. 400 06 400

E39 Lyngdal-Flekkefjord i Vest-Agder fylke 

E18 Grimstad-Kristiansand  i Aust-Agder og Vest-Agder fylker

Tre nye OPS-vegprosjekter i Hedmark, Hordaland og Nordland/Troms © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

OPS/PPP