Statens vegvesen har startet erverv av boliger. Særlig berørte parter har fått tilsendt informasjonsbrev

Det som gjenstår før selve arbeidet med vegprosjektet kan starte er finansiering. Finanseringen av den nye vegen skal skje ved hjelp av bompenger og noe statlige midler. Før finansieringen er på plass må det komme politisk vedtak lokalt i kommunen, regionalt i fylkeskommunen og sentralt i Stortinget.

Det faglige grunnlaget for den lokalpolitiske behandlingen av bypakke Kristiansund er til utredning hos Statens vegvesen, og skal gjennomgå en kvalitetssikring før det legges frem for politikerne. Statens vegvesens ambisjon er å ferdigstille og oversende faglig grunnlag høsten 2023. Deretter blir saken sendt over til sentrale myndigheter. De vil  bestille en ekstern kvalitetssikring (KS2), og så blir bompengeproposisjonen som skal vedtas i Stortinget utarbeidet. 

Les mer på nettsiden Bypakke Kristiansund

 

Bypakken skal tilrettelegge for at det blir mer attraktivt å gå, sykle og ta bussen.

  Tiltak
Trollsvingen/Røsslyngvegen Rundkjøring og undergang. Kollektiv/sambruksfelt på Goma. 
Vikansvingen-Kontrollplassen Firefeltsveg med kollektiv- og sambrukesfelt og sykkelveg med fortau. 
Rensvikholmen Gang- og sykkelvegbru
Rensvikkrysset Rundkjøring og overgangsbru
Rensvik undergang Undergang
Kart bypakke Kristiansund
Illustrasjon som viser prosjektene i bypakke Kristiansund Foto: Statens vegvesen

Veg:
Rv. 70
Fase:
Planfase
Kommunar:
Kristiansund
Fylke:
Møre og Romsdal
Nasjonal transportplan:
Handlingsprogrammet 2018–2023
Totalkostnad:
1,522 milliarder 2022 kroner
Oppstart:
Våren 2025
Antatt opna:
Hausten 2029

Kart bypakke Kristiansund © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontaktar

Halgeir Brudeseth

Prosjektleder
Telefon:
913 46 388
E-post:

Arild Grønsberg

Grunnerverver
Telefon:
411 03 905
E-post:

Sist oppdatert: