Bypakken skal tilrettelegge for at det blir mer attraktivt å gå, sykle og ta bussen.

  Tiltak
Trollsvingen/Røsslyngvegen Rundkjøring og undergang
Vikansvingen-Kontrollplassen Firefeltsveg med kollektiv- og sambrukesfelt og sykkelveg med fortau. 
Rensvikholmen Gang- og sykkelvegbru
Rensvikkrysset Rundkjøring og overgangsbru
Rensvik undergang Undergang
Kart bypakke Kristiansund
Illustrasjon som viser prosjektene i bypakke Kristiansund Foto: Statens vegvesen

Veg:
Rv. 70
Fase:
Planfase
Kommunar:
Kristiansund
Fylker:
Møre og Romsdal
Nasjonal transportplan:
Handlingsprogrammet 2018–2023
Totalkostnad:
1,25 milliarder. 2018-kroner
Oppstart:
2023
Antatt opna:
2026

Kart bypakke Kristiansund © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontaktar

Halgeir Brudeseth

Prosjektleder
Telefon:
913 46 388
E-post:

Astrid Eide Stavseng

Planleggingsleder
Telefon:
917 48 468
E-post:

Arild Grønsberg

Grunnerverver
Telefon:
411 03 905
E-post:

Sist oppdatert: