På denne siden vil vi publisere innspill og materiale fra eksterne interessenter som kan være relevante for denne KVUen.

  • Haukeliveiens Venner en interesseorganisasjon som har utarbeidet en selvstendig utredning av en ekspressveiforbindelse fra østlandet til vestlandet over Haukelifjell.
  • Notodden Utvikling AS (NUAS) er et selskap som arbeider med nærings- og stedsutvikling i Notodden kommune. NUAS skal bidra til etablering av nye arbeidsplasser, samt medvirke til forbedring av vilkår og konkurransekraft i det eksisterende næringsliv, herunder ta initiativ til og koordinere tiltak som fremmer næringsutviklingen i distriktet. (kilde: nuas.no)