Vi legger stor vekt på involvering og en åpen prosess når vi arbeider med en konseptvalgutredning(KVU). Statens vegvesen har derfor opprettet en samarbeidsgruppe for KVU E134 Gvammen-Vågsli. Gruppen består av en rekke representanter fra næringslivet, politikk og ulike organisasjoner. 

Referat fra møtene kan du laste ned fra denne siden.

Gå vidare

Gvammen–Vågsli (KVU)