Vil beholde dagens trasé og ha ferger døgnet rundt

— Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) mottok i dag den endelige rapporten for KVU E6 Mørsvikbotn-Ballangen. Statens vegvesen anbefaler utbygging av eksisterende veg og et døgnåpent fergetilbud.

Samferdselsministeren får overlevert to KVUer

— Tirsdag 31. januar besøker samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) Nord-Norge og får overlevert konseptvalgutredningene (KVU) for henholdsvis E6 Mørsvikbotn - Ballangen og E10/rv. 85 Evenes - Sortland.