Askvollkrysset, krysset mellom E39 og fv. 609, er utbetra med svingefelt og lysregulering. På fv. 609 Halbrendsøyra–Steinen er det bygd fortau på sørsida av fv. 609. 

Bygging av tiltaket starta i februar 2018, og delprosjektet vart offisielt opna 27. juni 2019.

Fv. 609 x E39 Halbrensøyra–Steinen
E39 Kryss fv. 609 og fv. 609 Steinavegen, fortau