Prosjektet som ledes av Statens vegvesen er et samarbeid mellom fylker, kommuner, nasjonalparkestyrene på Dovrefjell, pilgrimssenter Dovrefjell og Gudbrandsdalsmusea.

Kongevegen over Dovrefjell anlagt på 1700-tallet er landets første anlagte kjøreveg over et høyfjellsområde.

Autentiske delstrekninger av kongevegen, den første statlig bygde hovedvegen mellom Oslo og Trondheim, inngår i Statens vegvesens Nasjonale verneplan. Nå istandsettes vegen og det anlegges nye bruer etter datidens instrukser.

Vegen mellom Dovre kirke og Oppdal kirke tilrettelegges som en sammenhengende ti mil lang historisk vandringsveg, der det er fokus på å formidle kongevegens historie, kongeferdene og den lange ferdselshistorien over Dovrefjell. 

Fase:
Byggefase
Kommunar:
Dovre, Oppdal
Fylke:
Innlandet, Trøndelag
Lengde:
10 mil
Finansiering:
Stat, Fylke, Kommune
Nasjonal transportplan:
Handlingsprogrammet 2018–2023
Oppstart:
Våren 2018
Antatt opna:
Hausten 2022

Kongevegen over Dovrefjell er 10 mil og strekker seg fra Dovre kirke til Oppdal kirke. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontaktar

Marit Johansson

Prosjektleder
E-post:
Sist oppdatert: