Artikkelen er over eitt år gammal, og innhaldet kan vere utdatert.

Scenarioprosessen «KVU Nord-Norge: Fremtidens transportsystem i Nord-Norge» fikk en god start med verkstedet i Tromsø 23.–24. august.

Hensikten med verkstedene er å legge grunnlaget for spennende scenarioer som tar for seg vilkårene for seg samferdsel i Nord-Norge sett i et 40-årsperspektiv (2060). Alle deltagere i Tromsø ble utfordret til å løfte blikket og tenke høyt og fritt om trender og drivkrefter som påvirker transportbehovene og transportsystemet.

Flipover med notater og gule lapper.
Store tema: Nord-Norge er stort og mangfoldig, og framtidens transportløsninger må spille på lag med utviklingen av hele samfunnet. Foto: Katrine Erichsen, Asplan Viak

Deltagerne ble også oppmuntret til å peile inn potensielle «Black Swans», dvs. store og skjellsettende begivenheter som kan endre premissene for samferdsel, politikk og samfunnsplanlegging.

På neste verksted, som går av stabelen i Bodø 20.–21. september, skal scenariogruppen diskutere scenarioer som viser spennvidden i hva som kan skje i nord.

Konseptvalgutredningen (KVU Nord-Norge) har som oppgave å tenke langsiktig og helhetlig om transportløsninger i Nordland, Troms, Finnmark og på Svalbard.

Deltakerne i gruppediskusjon.
Livlig gruppediskusjon. Fra venstre: Charlotte Lindquister (NHO Arktis), Marius Chramer (Troms og Finnmark fylkeskommune), Jan Dietz (Dietz Foresight), Joachim Rønnevik (Avinor), Frank Udnæs (Norsk Romsenter), Øystein Berge (Asplan Viak) og Arve Dimmen (Kystverket). Foto: Katrine Erichsen, Asplan Viak

KVU-en er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Kystverket, Jernbanedirektoratet og Avinor. Scenario-arbeidet organiseres av en gruppe rådgivere fra Asplan Viak og Dietz Foresight. Øystein Berge (Asplan Viak) er prosjektleder, mens Jan Dietz (Dietz Foresight) er prosessleder med ansvar for å fasilitere verkstedene.

Aktuelt for fylke: Nordland, Troms og Finnmark