Tunneler i nord, oppgradering i Troms og Finnmark fylke © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Disse tunnelene i Troms og Finnmark skal oppgraderes:

  • E69 Nordkapptunnelen – oppstart uavklart
  • E69 Honningsvågtunnelen –  oppstart uavklart
  • E75 Vardøtunnelen –  oppstart uavklart
  • Rv. 94 Stallogargotunnelen –  oppstart uavklart

Disse tunnelene er oppgradert

  • E6 Larsbergtunnelen, Storfjord - Troms.
  • E6 Skardalstunnelen, Kåfjord - Troms.
  • E6 Isfjelltunnelen, Kåfjord - Troms.
Sist oppdatert:

Tunneloppgradering i nord