Reguleringsplanen vart vedteken i kommunestyret i Sogndal 25.04.2019.

Utbetring av eksisterande veg og tilrettelegging for gåande og syklande. 

Veg:
Rv. 13
Fase:
Byggefase
Kommunar:
Sogndal
Fylker:
Vestland
Finansiering:
Stat

Rv. 13 Bondeviki–Fardal © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Askedalen 4, 6863 Leikanger

Kontaktar

Kristian Slinde

Byggeleiar
Telefon:
97 70 19 05
E-post:

Oddvin Hov

Prosjektleiar
Telefon:
95 25 31 41
E-post:

Sist oppdatert: