Reguleringsplanen vart vedteken i kommunestyret i Sogndal 25.04.2019.

Aktuelt: Statens vegvesen aukar anleggsaktiviteten på Bondeviki–Fardal. Trafikantane må førebu seg på meir venting.

Prosjektet utbetrar vegbane, lagar forsterka midtoppmerking, bygger vegskulder for gåande og syklande, rettar ut kurvatur, og gjer fleire tiltak for å handtere overflatevatn og iskjøving betre.

Reguleringsplanen vart vedteken i kommunestyret i Sogndal 25.04.2019.

Bondeviki - Fardal, riksveg 13, Sogndal kommune, Vestland
Bondeviki - Fardal, riksveg 13, Sogndal kommune, Vestland. Foto: Statens vegvesen

Veg:
Rv. 13
Fase:
Byggefase
Kommunar:
Sogndal
Fylke:
Vestland
Finansiering:
Stat
Oppstart:
September 2021
Antatt opna:
Sommaren 2023

Rv. 13 Bondeviki–Fardal © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Askedalen 4, 6863 Leikanger

Kontaktar

Oddvin Hov

Prosjektleiar
Telefon:
95 25 31 41
E-post:

Jørn Kristian Engebø

Byggeleiar
Telefon:
95191891
E-post:

Sist oppdatert: