Ny bru over Suldalslågen ved Førland. Det er i dag kun eit felt ope for trafikk over Førland bru.

Statens vegvesen skal lage ny bru over Suldalslågen på riksveg 13 ved Førland. Vidare vil også delar av vegen før og etter brua bli oppgradert. Den eksisterande brua skal vere i bruk under heile byggeperioden, og fram til ny bru er klar.

Gjennom planarbeidet ønskjer me å leggje betre til rette for kollektivbrukarar på staden, og mjuke trafikantar skal sikrast over brua. Me skal fortsatt ivareta moglegheitene for fisking i området ved brua, samt sikre eller betre forholda for landskap og natur.


Sjå detaljert planområde (ArcGIS)

Førland bru ein regnfull dag i oktober 2018. Foto.
Dagens bru over Suldalslågen. Foto: Kristi Nessler Seglem

Veg:
Rv. 13
Fase:
Planfase
Kommunar:
Suldal
Fylker:
Rogaland
Nasjonal transportplan:
Handlingsprogrammet 2018–2023
Oppstart:
2020

Rv. 13 Førland bru © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Bergelandsgata 30, Stavanger

Kontaktar

Sist oppdatert:

Gå vidare