30.09.2022 — Detaljregulering for rv. 15 Brunsvik–Almenningen til offentleg ettersyn (Kinn kommune) Planframlegget er tilgjengeleg for gjennomsyn i tidsrommet 3. oktober–15. november 2022.

Veg:
Rv. 15
Fase:
Planfase
Kommunar:
Kinn
Fylke:
Vestland
Lengde:
800 meter
Finansiering:
Stat
Totalkostnad:
35 mill. kr
Oppstart:
April 2024

Planområdet ligg i Raudegga i Kinn kommune, om lag ei mil aust frå Måløy. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontaktar

Sonja Fjellkårstad

Prosjektleiar
Telefon:
E-post:

Gun-Mari Ødegård

Planleggingsleiar
Telefon:
E-post:
Sist oppdatert: