Detaljregulering for rv. 15 Brunsvik–Almenningen blei vedteken 13. april 2023 (Kinn kommune)

Statens vegvesen har kontrakt med Jimmy Nore AS. Det vil vera redusert framkomst og opptil 15 minutt venting i anleggsperioden.

Veg:
Rv. 15
Fase:
Planfase
Kommunar:
Kinn
Fylke:
Vestland
Lengde:
800 meter
Finansiering:
Stat
Totalkostnad:
35 mill. kr
Oppstart:
November 2023
Antatt opna:
September 2024

Planområdet ligg i Raudegga i Kinn kommune, om lag ei mil aust frå Måløy. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontaktar

Sonja Fjellkårstad

Prosjektleiar
Telefon:
E-post:

Gun-Mari Ødegård

Planleggingsleiar
Telefon:
E-post:

Jørn Kristian Engebø

Byggeleiar
Telefon:
95191891
E-post:
Sist oppdatert: