Beslutning om konseptval (KVU) vart fastsett i brev frå Samferdselsdepartementet av 26. juni 2018. Konsept B1 med arm til Geiranger skal leggjast til grunn for vidare planlegging av rv. 15 over Stynefjellet. 

Veg:
Rv. 15
Fase:
Planfase
Kommunar:
Stryn, Skjåk, Stranda
Fylke:
Vestland, Innlandet, Møre og Romsdal
Lengde:
18000
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2022–2033
Totalkostnad:
4,1 mrd. (2018-kr) for rv. 15 ny Strynefjellstunnel. I tillegg kjem tunnelarm til Geiranger.
Oppstart:
Våren 2027
Antatt opna:
Sommaren 2033

Rv. 15 Strynefjellstunnelen © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Prosjektkontor

Besøksadresse:

Fylkeshuset i Molde

Kontaktar

Rolf Arne Hamre

Prosjektleiar
Telefon:
90 92 24 59
E-post:

Gisle Fossen

Planleggingsleiar
Telefon:
97 11 18 92
E-post:
Sist oppdatert:

Gå vidare