Beslutning om konseptval (KVU) vart fastsett i brev frå Samferdselsdepartementet av 26. juni 2018. Konsept B1 med arm til Geiranger skal leggjast til grunn for vidare planlegging av rv. 15 over Stynefjellet. Det vil no bli starta opp reguleringsplanarbeid med tanke på oppstart av prosjektet i slutten av første seksårsperiode av NTP 2022-2033.

Veg:
Rv. 15
Fase:
Planfase
Kommunar:
Stryn, Skjåk, Stranda
Fylke:
Vestland, Innlandet, Møre og Romsdal
Lengde:
18000
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2022–2033
Totalkostnad:
4,1 mrd. (2018-kr) for rv. 15 ny Strynefjellstunnel. I tillegg kjem tunnelarm til Geiranger.
Oppstart:
Våren 2027
Antatt opna:
Sommaren 2033

Rv. 15 Strynefjellstunnelen © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:

Fylkeshuset i Molde

Kontaktar

Rolf Arne Hamre

Prosjektleiar
Telefon:
90 92 24 59
E-post:

Gisle Fossen

Planleggingsleiar
Telefon:
97 11 18 92
E-post:
Sist oppdatert:

Gå vidare