Formålet med planarbeidet er å legge til rette for å bedre trafikkforholdene langs riksveg 3 på strekningen Fjell til Opphus nord, en vegstrekning på ca. 6 km langs dagens veg. Prosjektet er en videreføring av gjennomført utbedringsprosjekt fra Hovda bru til Fjell. 

Dagens veg på strekningen Fjell til Opphus nord har til dels dårlig kurvatur, for smal veg, dårlig bæreevne og mange avkjørsler, samt nærføring til bebyggelse. Dette gjelder spesielt nordre del av strekningen.

Veg:
Rv. 3
Fase:
Planfase
Kommunar:
Stor-Elvdal
Fylker:
Innlandet
Lengde:
6000 meter
Finansiering:
Stat

Riksveg 3 Fjell–Opphus nord © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Parkgt. 81, Hamar

Kontaktar

Geir Pedersen

Prosjektleder
Telefon:
909 71 608
E-post:

Sist oppdatert:

Gå vidare