Rv. 3 /rv. 25 Løten–Elverum

Rv. 3 Ommangsvollen-Grundset og rv. 25 Åkroken-Terningmoen i Løten og Elverum. 

Rv. 3 Video Ommangsvollen-Grundset og rv. 25 Åkroken-Terningmoen i Løten og Elverum. Video: Videoen er laget av COWI.

Anlegget fra drone

OPS-prosjektet rv. 3/25 Løten–Elverum filmet med drone. Opptaket starter i vest ved Ommangsvollen og filmes i retning øst mot Åkroken, Elverum og Svingen. Video: Skanska AS.

Rv. 3/rv. 25 Løten-Elverum