Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Statens vegvesen bygger ut riksveg 4 på Hadeland fra Roa til Lygnebakken. Prosjektet er kostnadsberegnet til ca. 4,3 milliarder kroner for til sammen 26 kilometer ny veg. Kartet viser vedtatte og planlagte utbyggingsprosjekter på strekningen Roa-Lygnebakken på Hadeland.

Aktuelt nå:

19. mars 2024

Inviterer til åpent informasjonsmøte

13. mars 2024

Anlegg Øst godt i gang med det elektriske anleggsarbeidet på Gran | Statens vegvesen

 

 

 

 

Utbyggingen er delt inn i fem deler:

  • Roa–Gran grense(4,2 km):Stortinget vedtok finanseringen av strekningen før jul 2020. Vegen skal bygges som firefelts motorveg med start 500 meter sør for Roa sentrum og kobles til eksisterende 4-felts motorveg i Gran kommune. Reguleringsplanen ble vedtatt i februar 2015. Byggestart var høsten 2021 og vegen ble åpnet 1. desember 2023. 
  • Sandvoll–Amundrud (3,8 km): Ny trafikksikkerveg med midtrekkverk ble åpnet før jul i 2022. En av Norgeste smaleste tre feltsveger har nå god framkommelighet med to felt oppover bakkene mot Lygna. Anleggsarbeidet starter i november 2021. Vegen ble åpnet sju måneder tidligere enn det som stod i kontrakten. Vegen ble også billigere enn budsjettert. 
  • Almenningsdelet–Lygnebakken (5 km): Utbedring av  riksveg 4 på strekningen Almenningsdelet-Lygnebakken har anleggstart i mars 2024. 
  • Gran grense–Jaren (9,3 km): Den 1,7 kilometer lange Granstunnelen med tilstøtende strekninger utenfor åpnet for trafikk lørdag 8. juli 2017. 
  • Amundrud–Lygna pukkverk, Lygna sør (3,4 km): Vegen ble åpnet i juli 2014.

Statens vegvesen har også en offisiell Facebook-side for rv. 4 på Hadeland: www.facebook.com/rv4hadeland

Veg:
Rv. 4
Fase:
Byggefase
Kommunar:
Gran, Lunner
Fylke:
Innlandet, Akershus
Lengde:
26 000 meter
Finansiering:
Stat, Bompengar
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2022–2033
Totalkostnad:
4,77 milliarder
Oppstart:
2013
Antatt opna:
2023

Rv. 4 Hadeland © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Prosjektkontor

Besøksadresse:

Sandsvegen 3 på Roa

Kontaktar

Pål Steinar Karlsen

Prosjektleder
Telefon:
97 43 84 22
E-post:

Gudrun Marie Sørumsbrenden

Prosjektkoordinator rv. 4
Telefon:
41 61 45 03
E-post:

Stein Henry Øvstetun

Byggeleder Almenningsdelet-Lygnebakken
Telefon:
99 39 79 97
E-post:

Mark Platvoet

Byggeleder Roa-Gran og Roalinna
Telefon:
91 69 93 27
E-post:

Håvard Vaaje

Byggeleder Miljøgate Gran
Telefon:
92 24 02 49
E-post:

Anne Kvisberg

Nabokontakt
Telefon:
90 51 63 96
E-post:

Per Kollstad

Kommunikasjonsrågiver
Telefon:
97 95 83 70
E-post:

Sist oppdatert: