Bykle kommune har vedtatt reguleringsplan for rundkjøring, og Statens vegvesen har i 2022 utarbeidd byggeplan. Det er inngått avtale mellom kommunen og Statens vegvesen for å gjennomføre bygging av rundkjøringa. Entreprise blir lyst ut hausten 2022 og bygging startar i 2023.

Bykle kommune ønsker å gjennomføre tiltak på og inntil riksveg slik at kommunen kan få realisert utbygging av rundkjøring og fjellredningssenter med brannstasjon, garasje for løypemaskiner og areal for Røde Kors.

Prosjektet omfattar etablering av rundkjøring i krysset mellom rv. 9 og Skisentervegen (fv. 3822) på Hovden i Bykle kommune. Som ein del av prosjektet inngår omlegging og etablering av gang- og sykkelveg, tursti/skiløyper, avkjørsler og busslommer. Det skal bli etablert ein prefabrikkert kulvert for å sikre planskilt kryssing av skiløyper under fv. 3822 Skisentervegen.

Teknisk teikning av krysset.
Planteikning av nytt kryss mellom riksveg 9 Setesdalsvegen og fylkesveg 3822 Skisentervegen.

Veg:
Rv. 9
Fase:
Byggefase
Kommunar:
Bykle
Fylke:
Agder
Finansiering:
Kommune
Nasjonal transportplan:
Ikkje omtalt
Oppstart:
April 2023
Antatt opna:
Hausten 2023

Krysset mellom riksveg 9 Setesdalsvegen og fylkesveg 3822 Skisentervegen. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:

Setesdal trafikkstasjon, Bjoråvegen 3, EVJE

Kontaktar

Jon Olav Upsal

Prosjekteringsleiar
Telefon:
92 44 27 53
E-post:

Sigurd Wiberg

Prosjektleiar
Telefon:
95 24 29 30
E-post:
Sist oppdatert: