Vi ønsker å nå ut til publikum også via sosiale medier. I disse kanalene kan du gjerne stille spørsmål eller kommentere ting du er opptatt av.

Statens vegvesen på Facebook
Trafikanter
Statens vegvesen
Bilen din - Statens vegvesen
Øvelseskjøring
Kampanjer
Bilbelteløftet
Del veien
Takk for oppmerksomheten
Regionale og fylkesvise sider
Statens vegvesen nord
Statens vegvesen i Møre og Romsdal
Statens vegvesen i Trøndelag
Statens vegvesen Region øst
Statens vegvesen, Telemark 
Annet
Norwegian Scenic Routes (Nasjonale turistveger)
Norsk vegmuseum
Den Trondhjemske postvei
Statens vegvesen Karriere
Sykkelglede

 

Vegprosjekter på Facebook

Nordland og Troms og Finnmark

Hålogalandsvegen
Bypakke Bodø
Harstadpakken
Tenk Tromsø
Trøndelag og Møre- og Romsdal
E6 Soknedal
Tunnelutbedring Møre- og Romsdal
Miljøpakken
Vestlandet og Rogaland
E16 Filefjell
E39 gjennom Sogn og Fjordane
E39 Svegatjørn-Rådal
Rogfast
Rv. 13 Vik-Vangsnes
Ryfast
Sotrasambandet
Sykkelstamvegen Stavanger-Forus-Sandnes
Transportkorridor vest
Bymiljøpakken
Førdepakken
Agder, Viken og Vestfold og Telemark
E134 Damåsen-Saggrenda
E134 Gvammen-Århus
E18/E39 Kristiansand
E18 Larvik
E39 Kristiansand-Sandes
Innlandet, Akershus og Oslo
E16 Sandvika-Skaret
E18 Lysaker-Asker - Vestkorridoren
E6 Oslo øst, Statens vegvesen
Oslotunneler
Riksveg 4 Hadeland
Utbygging av E16 Fønhus-Bjørgo

 

Statens vegvesen på Twitter
Statens vegvesen
Statens vegvesen (@presserom)
Statens vegvesen nord (@VegvesenNord)
Statens vegvesen vest (@VegvesenVest)
Statens vegvesen sør (@VegvesenSor)
Statens vegvesen øst (@VegvesenOst)
Vegtrafikksentralen nord (@VTSnord)
Vegtrafikksentr. Øst (@VTSost)
Vegtrafikksentr. Sør (@VTS_sor)
Vegtrafikksentr. Midt (@VTSmidt)
Vegtrafikksent. Vest (@VTSvest)
Data fra Vegvesenet (@VegvesenData)
NVDB Åpne vegdata (@NVDBapi)
Miljøpakken i Trondheim (@miljopakken)

 

Statens vegvesen på Instagram
Konto

Norwegian Scenic Routes (@norwegianscenicroutes)

Statens vegvesen Karriere (@statensvegvesenkarriere)

 

Statens vegvesen i andre sosiale medier

YouTube

Statens vegvesen
Nasjonale turistveger
Norsk vegmuseum
Vimeo
Statens vegvesen
Blogg
Vegdata.no
Linkedin
Statens vegvesen