Vi ønsker å nå ut til publikum også via sosiale medier. I disse kanalene kan du gjerne stille spørsmål eller kommentere ting du er opptatt av.

Statens vegvesen på Facebook
Trafikanter
Bilen din - Statens vegvesen
I byen uten bilen
Russ på hjul
Øvelseskjøring
Kampanjer
Bilbelteløftet
Del veien
Takk for oppmerksomheten
Regionale og fylkesvise sider
Statens vegvesen i Finnmark
Statens vegvesen i Møre og Romsdal
Statens vegvesen i Trøndelag
Statens vegvesen i Tromsø
Statens vegvesen Region øst
Statens vegvesen, Telemark 
Statens vegvesen på Helgeland
Vegtrafikksentraler
Vegtrafikksentralen Region midt
Vegtrafikksentralen Region nord
Annet
Vegnett
Norwegian Scenic Routes (Nasjonale turistveger)
Norsk vegmuseum
Den Trondhjemske postvei
Statens vegvesen Karriere
Bruseksjonen i Region sør
Sykkelglede

 

Vegprosjekter på Facebook

Vegdirektoratet

Ferjefri E39
Region nord
Bjarkøyforbindelsene
E6-prosjekter i Nord-Troms
Framtidas Helgeland
Framtidas Lofoten
Hålogalandsbrua
Hålogalandsvegen
Rv. 77 Tjernfjellet
Skaidi-Hammerfest
Bypakke Bodø
Harstadpakken
Tenk Tromsø
Region midt
E6 Soknedal
E6 Trondheim-Melhus/Miljøpakken
Fosenvegene
Fv. 17 Steinkjer-Namsos
Nordøyvegen
Rv. 70 Tingvoll-Meisingset 
Tunnelutbedring Møre- og Romsdal
Miljøpakken
Region vest
Askøypakken
Bømlafjordtunnelen
Bømlopakken
E16 Filefjell
E39 gjennom Sogn og Fjordane
E39 Svegatjørn-Rådal
Haugalandspakken
Loftesnesbrui
Rogfast
Rv. 13 Vik-Vangsnes
Ryfast
Sotrasambandet
Sykkelstamvegen Stavanger-Forus-Sandnes
Transportkorridor vest
Tunneloppgradering E39 Knarvik-Oppedal
Bymiljøpakken
Førdepakken
Vegprosjekt Sunnhordland
Region sør
E134 Damåsen-Saggrenda
E134 Gvammen-Århus
E18/E39 Kristiansand
E18 Larvik
E39 Kristiansand-Sandes
Bypakke Tønsberg-regionen
Region øst
E16 Sandvika-Skaret
E18 Lysaker-Asker - Vestkorridoren
E18 Ørje-Vinterbro
E6 Oslo øst, Statens vegvesen
Oslotunneler
Riksveg 4 Hadeland
Utbygging av E16 Fønhus-Bjørgo

 

Statens vegvesen på Twitter
Vegdirektoratet og regioner
Statens vegvesen (@presserom)
Statens vegvesen Region vest (@VegvesenVest)
Statens vegvesen Region sør (@VegvesenSor)
Statens vegvesen Region øst (@VegvesenOst)
Vegtrafikksentraler
Vegtrafikksentr. Øst (VTSost)
Vegtrafikksentr. Sør (VTS_sor)
Vegtrafikksentr. Midt (VTSmidt)
Vegtrafikksent. Vest (@VTSvest)
Utekontroll
Statens vegvesen M&R (@Tungbilkontroll)
Statens vegvesen no (@kontrollinord)
Annet
Data fra Vegvesenet (@VegvesenData)
NVDB Åpne vegdata (@NVDBapi)
Miljøpakken i Trondheim (@miljopakken)

 

Statens vegvesen på Instagram
Konto

Statens vegvesen Region midt (@vegvesenmidt)

Statens vegvesen Region sør (@vegvesensor)

Tenk Tromsø (@tenktromso)

Norwegian Scenic Routes (@norwegianscenicroutes)

Statens vegvesen Karriere (@statensvegvesenkarriere)

 

Statens vegvesen i andre sosiale medier

YouTube

Statens vegvesen
Nasjonale turistveger
Norsk vegmuseum
Miljopakken
Vimeo
Statens vegvesen Region nord
Flickr
Miljøpakken
Blogg
Vegdata.no
Sykkelglede
Linkedin
Statens vegvesen